Hirek arrow Gyik
EnglishMagyar
Gyik PDF Nyomtats

Vízum GyIK

Visszatéríthetõ-e az általam befizetett vízumdíj?

Az ön által befizetett összeg vízumeljárási díj, amelyet minden kérelmezõnek be kell fizetnie. Ez a díj nem visszatéríthetõ, és ön nem kaphatja azt vissza abban az esetben sem, ha nem tudja igazolni jogosultságát a nigériai vízum megszerzésére. A nagykövetségnek nem áll módjában a vízumeljárási díjat visszatéríteni. Amennyiben ön úgy önt, hogy nagykövetségünkön vagy másutt újabb vízumkérelmet nyújt be, minden kérelem beadásakor ismételten meg kell fizetnie a vízumeljárási díjat.

Miért nem tájékoztattak arról, hogy nem fogom megkapni a vízumot, amikor felvettem a kapcsolatot a nagykövetséggel?

Minden vízumkérelem egyedi elbírálás alá esik. E-mailben, telefonon vagy személyesen kizárólag általános jellegû tájékoztatást tudunk adni a vízumeljárással kapcsolatban, valamint javasolni tudjuk, hogy milyen típusú dokumentumok beadása könnyíti meg önnek, hogy igazolja jogosultságát a vízum megszerzésére. A nagykövetség nem tudja elõzetesen megítélni az egyes vízumkérelmek sikerét sem e-mailben, sem telefonon, sem személyesen. A vízumkérelemmel kapcsolatos útmutatás egyértelmûen közli, hogy ha ön úgy dönt, hogy nigériai vízumért folyamodik, nincs garancia arra, hogy azt meg is kapja.

Mi a teendõm, ha elveszítem az útelevelemet, benne az érvényes nigériai vízumommal?

Ebben az esetben önnek az új útlevele birtokában új vízumkérelmet kell beadnia, be kell fizetnie a vonatkozó vízumdíjat, és csatolnia kell a rendõrségi igazolást, illetve a további szükséges iratokat.

Személyesen el kell utaznom Magyarországra, ha vízumkérelmet szeretnék beadni?

Nagykövetségünk elvárja, hogy lehetõség szerint minden vízumigénylõ személyesen adja be a kérelmét. Felhívjuk figyelmét, hogy futárszolgálatokon (DHL, UPS, Fedex, stb.) keresztül elküldött vízumkérelmeket nem áll módunkban befogadni. Amennyiben ön nem tudja személyesen beadni vízumkérelmét, lehetõsége van azt vízumügynökön vagy családtagon/baráton/munkatárson keresztül beküldeni.

Magyar állampolgár vagyok, de Angliában élek és dolgozom. Igényelhetek-e nigériai vízumot Magyarországon, amikor hazalátogatok?

Ebben az esetben önnek a londoni Nigériai Nagykövetségen kell beadnia a vízumkérelmét. A kérelmezõknek általánosságban azt javasoljuk, hogy ott adják be a kérelmüket, ahol állampolgárságuktól függetlenül az idejük nagyobb részét töltik, és amely országgal a legerõsebb köteléket tudják felmutatni.

Mit értsek „banki forrásigazolás” alatt?

Ez egy levél az ön bankjától, amelyben a pénzintézet igazolja, hogy önnek elegendõ forrás áll rendelkezésére a bankszámláján az utazása finanszírozásához. Amennyiben az utazását vállalat finanszírozza, elegendõ, ha ezt az információt a nagykövetségnek írt levélben közli.

Lejárt az útlevelem, de a benne levõ vízum még érvényes. Szükséges-e új vízumért folyamodnom?

Nem. Amennyiben a vízuma még érvényes, a két (régi és új) útlevele birtokában elutazhat Nigériába. Gyõzõdjön meg róla, hogy a neve, állampolgársága és egyéb személyes adatai megegyeznek a két útlevélben. Amennyiben házasságkötés miatt vagy egyéb okból névváltozás történt, kérjük, legyenek önnél az ezt igazoló iratok (pl. házassági anykönyvi kivonat). 

Mit jelent a „jelenlegi munkaviszony igazolása”?

Ez a munkaadója/vállalata által kiállított levél, amely igazolja, hogy ön jelenleg alkalmazásban áll. A levélnek tartalmaznia kell az ön jelenlegi beosztását, azt, hogy mennyi ideje áll alkalmazásban, és hogy az utazása után ön visszatér ebbe a pozícióba.

Mi a legalkalmasabb idõpont a nigériai vízumkérelem beadására?

A kérelmezõk nigériai vízumkérelmüket tervezett utazásuk elõtt egy hónappal adhatják be. Kérjük, ne adjon be kérelmet több mint két hónappal az utazás idõpontja elõtt. A vízumkérelem feldolgozása nem vesz igénybe egy hétnél többet, amennyiben az összes szükséges irat beadásra került.

Kötelezõ-e megvásárolnom a repülõjegyemet a nigériai vízumkérelmem beadása elõtt?

A vízumigénylõknek csak repülõjegy foglalást szükséges beadniuk nagykövetségünkre. A kérelmezõknek azt javasoljuk, hogy ne vásárolják meg a repülõjegyüket a vízumkérelem beadása elõtt. A repülõjegy megvásárlása nem jelent garanciát arra, hogy a vízum kiállításra kerül, a nagykövetségnek pedig nem áll módjában megtéríteni a repülõjegy árát, amennyiben a vízum nem kerül kiállításra.

Kérelmezhetem-e a vízumom meghosszabbítását a nagykövetségen?

Amennyiben ön az érvényességi ideje alatt nem tudja felhasználni a vízumot, új vízumért kell folyamodnia. Vízumhosszabbítás nem lehetséges a nagykövetségen.

Magyar állampolgár vagyok, de Olaszországban élek és dolgozom. Mivel a vízumelbírálás ideje Magyarországon rövidebb, mint az olaszországi Nigériai Nagykövetségen, beadhatom-e a kérelmemet a budapesti nagykövetségen?

A vízumigénylõknek azt javasoljuk, hogy kérelmüket azon a Nigériai Nagykövetségen adják be, amely abban az országban található, ahol a kérelmezõ dolgozik és él, azaz amely országgal a kérelmezõ a legerõsebb köteléket tudja igazolni. A kérelmezõknek azt javasoljuk, ne kényelmi szempontok alapján döntsenek a vízum beadásának helyérõl.

Kérvényezhetem-e a vízumom meghosszabbítását nigériai tartózkodásom ideje alatt?

A Nigériai Bevándorlási Hivatal szükség esetén meghosszabbítja a vízumot. A hosszabbítás iránti kérelmet a Bevándorlási Hivatal bármely irodájában be lehet adni, amelynek jóváhagyása után az ön vízuma meghosszabbításra kerül.

A kérelmemhez csatolt iratok nem angol nyelvûek. Beadhatom-e õket így is a vízumkérelmemmel?

Minden nem angol nyelvû iratot a nagykövetségre való benyújtás elõtt szükséges angol nyelvre lefordíttatni. A fõiskolai/egyetemi diplomákat az ön országának külügyminisztériumában felül kell hitelesíttetni. A bankszámlakivonatokat nem szükséges lefordíttatni. Amennyiben azonban ön banki forrásigazolást szerez be a bankjától, ennek a levélnek angol nyelvûnek kell lennie.

Befizethetem-e a vízumdíjat banki átutalással?

Minden vízumigénylõnek egy MKB bankfiókba befáradva szükséges befizetni a vonatkozó vízumdíjat a nagykövetség honlapján leírt módon, és meg kell õriznie a befizetést igazoló nyugtát. Banki átutalást nem áll módunkban elfogadni. 

Mennyit kell fizetnem a vízumért?

Kérjük, hogy a honlapunkon található vízum- és adminisztratívdíj-táblázat alapján járjon el. A vízumdíj bármely MKB bankfiókban befizethetõ, míg az adminisztratív díjat amerikai dollárban a nagykövetségen kell megfizetni.

Meggyorsítható-e a vízumeljárás különdíj ellenében?

Csak a vízumdíj és az adminisztratív díj alkalmazható.

Az útlevelem hamarosan lejár, de szeretnék vízumot igényelni.

A kérelmezõk Nigériába való belépésük idõpontjában legalább 6 hónapig érvényes útlevéllel kell hogy rendelkezzenek.

Felvettem a vízumomat a nagykövetségen, de a határon nem engedtek belépni Nigériába.

A budapesti Nigériai Nagykövetség kizárólag a vízumkérelem feldolgozásáért és a megfelelõ vízum kiállításáért felel. A Nigériai Bevándorlási Hivatal munkatársai határozzák meg azt, hogy ki léphet be Nigéria területére.